PGE rusza z gigantycznym przetargiem na magazyn energii w Żarnowcu

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłasza przetarg na budowę największego magazynu energii w Europie, który powstanie w Żarnowcu. Przetarg, który rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca 2024 roku, obejmuje zaprojektowanie i konstrukcję bateryjnego magazynu energii o mocy do 263 MW i minimalnej pojemności 900 MWh.

PGE podkreśla, że ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla polskiego sektora energetycznego. Magazyn energii będzie służył nie tylko do świadczenia usług regulacyjnych dla Operatora Sieci Przesyłowej, ale także do bilansowania lokalnych farm wiatrowych oraz przyszłych projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które są planowane przez PGE.

Prezes PGE, Dariusz Marzec, zaznaczył, że rosnący udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym wymaga zwiększenia zdolności do magazynowania energii. “Dlatego przyspieszamy nasze inwestycje w tym obszarze,” powiedział Marzec.

Projekt magazynu energii w Żarnowcu jest odpowiedzią na potrzeby polskiego systemu elektroenergetycznego, który musi stawić czoła wyzwaniom związanym z integracją odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z raportu Forum Energii, nieelastyczne bloki węglowe mają trudności z szybkim zwiększeniem mocy, co zmusza operatorów do ograniczania produkcji energii z OZE. W 2023 roku Polska straciła w ten sposób 74 GWh energii elektrycznej, a problem ten narasta.

PGE ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Krajowego Programu Operacyjnego, co sprawia, że dotrzymanie harmonogramu realizacji projektu jest kluczowe.

PGE jest jednym z największych producentów energii w Polsce, z roczną produkcją netto wynoszącą 56,77 TWh w 2023 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 29,8 TWh, z węgla kamiennego 18,8 TWh, a z gazu ziemnego 4,2 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych osiągnęła 2,7 TWh, a produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 1,2 TWh.

Inwestycja w magazyn energii w Żarnowcu ma potencjał zrewolucjonizować polski rynek energetyczny, umożliwiając lepsze zarządzanie energią z odnawialnych źródeł i zwiększając stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego.