Nowe zasady dorabiania dla emerytów i rencistów. Co należy wiedzieć?

Od 1 marca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wprowadza istotne zmiany w regulacjach dotyczących dorabiania do renty oraz wcześniejszej emerytury. Aktualizacja ta ma kluczowe znaczenie dla osób pobierających te świadczenia i decydujących się na dodatkowe zatrudnienie.

Według nowych zasad, przychody przekraczające ustalone progi mogą skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłacanego świadczenia. ZUS określił, że limit przychodów, po przekroczeniu którego nastąpi zmniejszenie świadczenia, wynosi teraz 5278,30 zł brutto. Z kolei zawieszenie świadczenia będzie miało miejsce, gdy przychody przekroczą kwotę 9802,50 zł brutto. Do tej pory obowiązujące limity wynosiły odpowiednio 5036,50 zł i 9353,50 zł.

Warto zwrócić uwagę, że nowe limity nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Także niektóre grupy rencistów, w tym inwalidzi wojenni i wojskowi oraz odbiorcy rent rodzinnych po świadczeniobiorcach związanych ze służbą wojskową, nie muszą obawiać się wpływu dodatkowych zarobków na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Podobnie, osoby pobierające rentę rodzinną, która okazuje się korzystniejsza kwotowo niż emerytura ustalona z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, również są zwolnione z ograniczeń dotyczących limitów przychodów.

Te zmiany podkreślają znaczenie świadomości finansowej wśród emerytów i rencistów, którzy zdecydują się na podjęcie dodatkowej pracy. Ważne jest, aby osoby te dokładnie monitorowały swoje przychody i były na bieżąco z aktualnymi przepisami, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności związanych ze zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń.