Mimo wyroku NSA rząd zamierza kontynuować prace regulacyjne na Odrze. “To jest dobijanie rzeki”

Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wstrzymać prace regulacyjne na Odrze, które miały zmienić jej naturalny bieg, by umożliwić pogłębienie dna. Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodnej Marek Gróbarczyk dał jednak do zrozumienia, że tego wyroku wykonywać nie zamierza. Eksperci podkreślają jednak, że to, co z Odrą robi rząd PiS, jest niszczycielskie i niebezpieczne.

– To, co się obecnie dzieje, to jest kuriozum. To jest dobijanie drugiej co do wielkości rzeki w Polsce – mówi hydrobiolog Artur Furdyna.

– To jest bardzo nieekologiczne. To ingeruje w ekosystem rzeczny i całkowicie niszczy ekosystem rzeczny – dodaje Ewa Drewniak z Koalicji Ratujmy Rzeki.