Międzynarodowa akcja w Mławie. Zatrzymanie cudzoziemców z przeterminowanymi dokumentami

W skoordynowanej operacji, przeprowadzonej przez Straż Graniczną z Warszawy-Modlin, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy z Ciechanowa oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, zatrzymano dziesięciu mężczyzn naruszających przepisy pobytowe na terenie Polski.

Akcja miała miejsce w poniedziałek, 22 kwietnia, na obszarze powiatu mławskiego, gdzie kontrolowano legalność pobytu 95 cudzoziemców.

Zatrzymani, pochodzący z Indonezji, Nepalu, Indii i Kirgistanu, pracowali w jednym z miejscowych zakładów produkcyjnych, jednakże żaden z nich nie posiadał ważnych dokumentów upoważniających do legalnego pobytu i pracy w kraju. Jak ujawniła Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, trzech obywateli Indonezji nie opuściło Polski mimo odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Inni naruszyli warunki wiz, w tym Kirgiz, który przekroczył dopuszczalny okres pobytu, oraz obywatele Nepalu, posiadający nieważną wizę chorwacką z ograniczeniem terytorialnym, co skutkowało nielegalnym przekroczeniem granicy.

Wobec zatrzymanych zostały wszczęte postępowania administracyjne, które w większości przypadków zakończyły się decyzją o konieczności powrotu do kraju pochodzenia. Operacja ta podkreśla ważność przestrzegania przepisów migracyjnych oraz konsekwencje ich naruszenia.