Naruszyli zasadę swobody podróżowania wewnątrz strefy Schengen

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Kłodzku tylko we wtorek zatrzymali 3 cudzoziemców, którzy wizy z prawem do pracy wykorzystywali w innym celu.

 

Zatrzymani cudzoziemcy – dwoje obywateli Ukrainy w wieku 44 i 46 lat oraz 39-letnia obywatelka Rosji posiadali wizy z prawem do pracy w naszym kraju, które uzyskali w polskich placówkach dyplomatycznych. W tym celu przedłożyli dokumenty uzupełniające w postaci oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Dokumenty te są wypełniane przez pracodawców, którzy chcą legalnie zatrudnić cudzoziemców w swoich firmach.

Po wjeździe na teren naszego kraju żadna z tych osób nie pojawiła się u swego przyszłego pracodawcy, zamiast tego, niestety niezgodne z prawem, podjęli pracę w Czechach. Tym samym cudzoziemcy naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach.
Wszczęte w stosunku do cudzoziemców postępowania administracyjne zakończyły się we wszystkich przypadkach cofnięciem cudzoziemcom wiz oraz wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Orzeczono również wobec nich czasowy zakazu wjazdu do Polski.

To już kolejni w tym roku zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kłodzka cudzoziemcy. Dzień wcześniej funkcjonariusze pełniąc służbę w Kudowie-Zdroju i Dusznikach-Zdroju zatrzymali troje obywateli Ukrainy w wieku 24-54 lat. Jeden z legitymowanych cudzoziemców, 24-letni Ukrainiec w swoim paszporcie zamieszczoną miał wizę z prawem do pracy w Polsce. Jednak jako oświadczył funkcjonariuszom, nie zamierzał pracowac w Polsce tylko zwiedzać kraj naszych południowych sąsiadów. Z uwagi na wykorzystywanie polskiej wizy z prawem do pracy w innym celu, Komendant Placówki SG w Kłodzku unieważnił wizę i zobowiązał cudzoziemca do wyjazdu z Polski.

Kolejnych dwóch Ukraińców zatrzymano podczas kontroli prowadzonej w Dusznikach-Zdroju. To tam funkcjonariusze SG wylegitymowali 54-letnią kobietę i 51-letniego mężczyznę. Kobieta jak się okazało polską wizę z prawem do pracy, która posiadała wykorzystała by wyjechać do Czech. Komendant PSG w Kłodzku unieważnił posiadaną przez cudzoziemkę wizę i zobowiązał ją do wyjazdu z Polski.

Natomiast jej 51-letni rodak przy sobie posiadał wyłącznie ukraiński paszport, jednak z uwagi na to, iż złożył wniosek o pobyt na terytorium, co błyskawicznie potwierdzono przez Punkt Kontaktowy w Kudowie-Zdroju, został pouczony o konieczności powrotu do kraju, w którym ubiega się o zezwolenie na pobyt.