Zatrzymany warszawski adwokat

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach zatrzymali adwokata w sprawie powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Śledztwo nadzoruje Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Powoływanie się na wpływy  

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach prowadzą śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz przyjęcia korzyści majątkowej przez warszawskiego adwokata.

Adwokat zapewniał rodzinę jednego z zatrzymanych o możliwości wykorzystania wpływów w celu pozytywnego załatwienia sprawy, która dotyczyła wniosku o tymczasowy areszt. Prawnik przyjął od bliskich zatrzymanego korzyść majątkową w kwocie 50 tys. złotych. Ponadto usiłował doprowadzić jego rodzinę do dalszego niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 200 tys. złotych.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Zabezpieczona gotówka

23 kwietnia 2024 roku w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Katowic zatrzymali adwokata, profesora jednej z warszawskich uczelni wyższych, który powołując się na wpływy w instytucjach państwowych, przyjął korzyść majątkową w kwocie 50 tys. złotych oraz usiłował doprowadzić do dalszego niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 200 tys. złotych.

Zatrzymany został doprowadzony do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Prokurator postawił mężczyźnie zarzut z art. 230 oraz 286 k.k tj. powoływania się na wpływy oraz niekorzystnego rozporządzania mieniem.

Funkcjonariusze CBA przy udziale Straży Granicznej przeszukali kilka lokalizacji na terenie Mazowsza i Śląska. Ujawnili i zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację dowodową, dotyczącą podejrzenia popełnienia przestępstw korupcyjnych. Dodatkowo w mieszkaniu prawnika funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli środki pieniężne w znacznej wysokości.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania Prokurator skierował wobec podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację Prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.