MAEA wzywa Iran do pilnej współpracy. Narastają obawy o broń nuklearną

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przyjęła rezolucję, która wzywa Iran do pilnej współpracy oraz cofnięcia decyzji o zakazie stosowania niektórych inspektorów.

Rezolucja, przygotowana przez Wielką Brytanię, Francję i Niemcy, została przyjęta przez Radę Gubernatorów składającą się z 35 krajów. 20 krajów poparło uchwałę, a jedynie Chiny i Rosja głosowały przeciw. Dwanaście krajów wstrzymało się od głosu, a jeden kraj nie wziął udziału.

Iran nazwał tę decyzję „pochopną i nierozsądną”, jak podaje irańska telewizja państwowa. W rezolucji przyjętej na kwartalnym spotkaniu w Wiedniu stwierdzono, że Iran musi w pełni i jednoznacznie współpracować z MAEA. Rezolucja wzywa Teheran do odpowiedzi na długo zadawane pytania dotyczące śladów uranu znalezionych w dwóch miejscach oraz do umożliwienia powrotu do kraju najbardziej doświadczonych inspektorów agencji.

MAEA wyraziła obawy, że Iran wzbogaca uran do czystości 60%, co jest blisko 90% wymaganej do celów wojskowych, jednocześnie gromadząc duże zapasy uranu. Uchwała ma na celu zwiększenie presji dyplomatycznej na Iran, aby zaprzestał działań związanych z eskalacją nuklearną.

W osobnym wspólnym oświadczeniu Francja, Niemcy i Wielka Brytania wezwały Iran do „zaprzestania eskalacji broni nuklearnej” i powstrzymania się od grożenia produkcją broni nuklearnej. “Większość irańskiego programu nuklearnego ma charakter bezprecedensowy w przypadku państwa nieposiadającego programu broni nuklearnej,” stwierdzono w oświadczeniu. “Produkcja uranu metalicznego jest kluczowym krokiem w rozwoju broni nuklearnej. Wzywamy Iran, aby nie podejmował ponownie tej pracy.”

Stany Zjednoczone, które również poparły uchwałę, wyraziły obawy, że Iran może zareagować eskalacją nuklearną. W przeszłości podobne rezolucje i sankcje skłoniły Teheran do usunięcia kamer monitorujących i zwiększenia wzbogacania uranu.

Irańska misja przy ONZ oświadczyła: “Decyzja krajów zachodnich była pochopna i niemądra i niewątpliwie będzie miała szkodliwy wpływ na proces zaangażowania dyplomatycznego i konstruktywnej współpracy między Iranem a przeciwstawnymi stronami.”

Narastające napięcia między Iranem a społecznością międzynarodową pokazują, jak delikatna jest sytuacja dotycząca proliferacji broni nuklearnej. MAEA i jej partnerzy będą kontynuować wysiłki na rzecz znalezienia dyplomatycznego rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo i stabilność w regionie.

 
 
4o
 
Napisz artykuł prasowy