Kontrowersje wokół pastor Chris Oyakhilome. Nigeryjski lider religijny w ogniu krytyki za antyszczepionkowe teorie

Chris Oyakhilome, znany nigeryjski pastor i założyciel Kościoła Ambasady Chrystusa, znalazł się w centrum kontrowersji po swoich ostatnich wypowiedziach kwestionujących skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, szczególnie nowej szczepionki na malarię. Jego komentarze, wygłoszone podczas serii kazań i publikacji, wywołały międzynarodowy niepokój o wpływ jego słów na zdrowie publiczne w Afryce.

Teorie spiskowe jako narzędzie wpływu

Pastor Oyakhilome, cieszący się dużym autorytetem wśród swoich licznych wyznawców, regularnie wygłaszał poglądy, w których twierdził, że szczepionki są częścią “złego planu” mającego na celu wyludnienie świata. Takie stwierdzenia zyskały szerokie grono odbiorców na jego kanałach mediów społecznościowych oraz podczas transmitowanych na żywo nabożeństw, co zwiększa obawy o rozprzestrzenianie się błędnych przekonań i mitów szczepionkowych w regionie.

Szczepionka na malarię pod znakiem zapytania

W swoich przemówieniach, Pastor Chris często podważał ostatnie sukcesy medyczne, jak wprowadzenie szczepionki przeciwko malarii, która mogłaby uratować tysiące życi w Afryce. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), malaria jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności dzieci w Afryce, a skuteczna szczepionka stanowiła promyk nadziei dla wielu rodzin.

Odpowiedź społeczności medycznej

Eksperci medyczni i organizacje zdrowotne, w tym WHO, wyrażają głębokie zaniepokojenie możliwym wpływem kaznodziei na publiczną percepcję szczepień. “Rozpowszechnianie fałszywych informacji przez wpływowe osobistości może znacząco zaszkodzić wysiłkom na rzecz zwalczania chorób w regionie”, komentuje rzecznik WHO. Programy szczepień, które zaczęły przynosić efekty, jak np. spadek śmiertelności dzieci w Kenii, mogą zostać zniweczone przez takie działania.

Wpływ na społeczeństwo

Pastor Chris Oyakhilome nie tylko wpływa na zdrowie publiczne przez swoje antyszczepionkowe retoryki, ale także przez swoje szerokie przedsięwzięcia medialne i biznesowe, które rozprzestrzeniają jego przekazy na dużą skalę. Jego komentarze spotkały się z krytyką zarówno w Afryce, jak i na świecie, gdzie naukowcy i liderzy społeczności podkreślają potrzebę przeciwdziałania dezinformacji i promowania opartych na dowodach praktyk zdrowotnych.

Działania Pastora Oyakhilome stanowią przestrogę przed potencjalnie niebezpiecznymi skutkami, jakie mogą wynikać z nieodpowiedzialnych wypowiedzi liderów religijnych na temat zdrowia publicznego. To przypomnienie, jak ważne jest, aby liderzy duchowi i religijni przestrzegali odpowiedzialności społecznej, szczególnie w obszarach o ograniczonym dostępie do edukacji zdrowotnej i opieki medycznej.