Komisja Europejska może potrącić kary za Turów ze środków budżetowych dla Polski

Komisja Europejska poinformowała, że wysłała do Polski dwa wezwania do zapłaty kar dot. kopalni Turów i jak dotąd nie otrzymała pieniędzy. Rzecznik KE Balazs Ujvari przekazał, że zgodnie z procedurą jeśli nie otrzyma pieniędzy, to może potrącić środki z funduszy należnych z budżetu UE.

– Za każdym razem, kiedy wysyłamy wezwanie do zapłaty, dotyczy ono okresu jednego miesiąca. Płatność naliczana jest od 20 września, kiedy to sąd nałożył karę. Pierwsze wezwanie do zapłaty dotyczy okresu od 20 września do 19 października. Zostało ono wysłane 10 listopada, z ostatecznym terminem zapłaty 45 dni. Nie otrzymaliśmy płatności w tym terminie i dlatego Komisja Europejska zdecydowała się na wysłanie listu przypominającego z ostatecznym terminem płatności 15 dni. Jeśli władze polskie nie dokonają płatności, to Komisja Europejska ma solidne procedury, które umożliwią odzyskanie kary. Zostałoby to zrobione poprzez potrącenie kwoty wymienionej w pierwszym wezwaniu do zapłaty z pieniędzy, które kraje członkowskie otrzymują z budżetu Unii Europejskiej – powiedział rzecznik Komisji.