Kielce. Wyciek gazu z uszkodzonego gazociągu, ewakuowano 300 osób.

Do wycieku gazu z uszkodzonego gazociągu doszło we wtorek rano na ulicy Hożej w Kielcach. Akcja ratownicza trwała półtorej godziny.

Ewakuowano ponad 300 osób z okolicznych domów. Kieleccy strażacy otrzymali we wtorek rano informacje, że na ulicy Kolberga w kielcach w okolicy budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyczuwalny jest zapach gazu.

– Działania strażaków polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, a także monitorowania stężenia wybuchowego gazu, które powstało w miejscu rozszczelnienia. Podjęliśmy decyzję o ewakuacji pracowników, a także mieszkańców w promieniu 300 m od miejsca wycieku – wyjaśnia.

W sumie ewakuowano około 320 osób, większość z nich to pracownicy i petenci ZUS, a także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy. Po półtoragodzinnej akcji udało się uszczelnić gazociąg. A mieszkańcy i pracownicy instytucji mogli wrócić do pracy.