Francja wstrzymuje sprzedaż iPhone’a 12. Dlaczego?

Francuskie władze zadziwiły branżę technologiczną, ogłaszając wstrzymanie sprzedaży iPhone’a 12 na swoim terytorium ze względu na wysoki poziom emisji promieniowania elektromagnetycznego.

To ruch, który wywołał wiele kontrowersji i pytań dotyczących bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.

Agencja ds. Nadzoru nad Częstotliwościami Radiowymi (ANFR) nakazała Apple natychmiastowe działania naprawcze w związku z wykrytymi problemami. Organ ten uznał, że poziom emisji elektromagnetycznych fal z iPhone’a 12 przekracza dopuszczalne normy. W efekcie, Apple zostało poinformowane, że jeśli nie podejmie działań w celu rozwiązania problemu za pomocą aktualizacji oprogramowania, będzie musiało wycofać z rynku każdy iPhone 12 sprzedawany we Francji.

Decyzja ta wynika z obaw związanych z bezpieczeństwem użytkowników, ponieważ promieniowanie elektromagnetyczne może potencjalnie wpływać na zdrowie ludzi. Niemniej jednak, Światowa Organizacja Zdrowia wcześniej uspokajała, że nie ma dowodów na to, że narażenie na pola elektromagnetyczne o niskim poziomie jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Apple stanowczo kwestionuje te oskarżenia i twierdzi, że przeprowadziło wiele badań, które potwierdzają zgodność iPhone’a 12 z normami dotyczącymi emisji promieniowania na całym świecie. Nie ma wątpliwości, że ta kontrowersja wywoła debatę na temat regulacji dotyczących bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i emisji elektromagnetycznych.

Minister cyfryzacji Francji, Jean-Noel Barrot, podkreśla, że decyzja o wstrzymaniu sprzedaży iPhone’a 12 była wynikiem przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego, co stwarza zagrożenie dla użytkowników. W związku z tym, Apple ma dwie tygodnie na podjęcie działań naprawczych. Jeśli tego nie zrobi, iPhone 12 może zostać wycofany z rynku.

Ta decyzja Francji może także wpłynąć na inne kraje w Unii Europejskiej, ponieważ ANFR planuje podzielić się swoimi ustaleniami z innymi organami regulacyjnymi w całym bloku handlowym. To może spowodować “efekt kuli śnieżnej” i skierować uwagę na bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w Europie.

W międzyczasie, Apple wprowadziło na rynek nowy iPhone 15, który jest pierwszym modelem od 2012 roku wyposażonym w alternatywny port ładowania. Firma twierdzi, że dostarczy adaptery umożliwiające korzystanie z istniejących kabli, co może być odpowiedzią na ewentualne restrykcje dotyczące sprzedaży iPhone’a 12.

Nadal pozostaje wiele niewiadomych w tej kontrowersji, ale bez wątpienia będzie ona miała wpływ na przyszłość urządzeń mobilnych i regulacje dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego.