Wojewoda opolski wydał zakaz korzystania z wód odcinka Kanału Gliwickiego, gdzie odnotowano masowe śnięcia ryb

Wojewoda opolski wydaje zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego, Wody Polskie rozstawiają zaporę ze słony. Przyczyną śnięte ryby, których – oficjalnie – wydobyto z Kanału już ok. 250 kilogramów, choć według Bogdana Wziątka, eksperta zespołu ds. renaturyzacji Odry, w rzeczywistości padło ich co najmniej dwa razy więcej.

Przyczyną rybich zgonów są najprawdopodobniej jak przed rokiem złote algi, których zakwitowi sprzyja wysoka temperatura wody w połączeniu z jej znacznym zasoleniem wywołanym przez wylewane do niej ścieki m. in. z kopalń. Ponadto – jak zauważa Bogdan Wziątek – niemożliwa do oszacowania rzeczywista masa nieodłowionych śniętych ryb rozkładając się w wodzie jedynie poprawia warunki rozwoju alg.