D. Tusk o działaniach Elżbiety Witek: Jawne oszustwo i fałszerstwo.

Donald Tusk odniósł się do reasumpcji głosowania podczas ostatniego posiedzenia Sejmu i działań marszałek Elżbiety Witek w tej sprawie. Stwierdził, że to “jawne oszustwo i fałszerstwo w wykonaniu drugiej osoby w państwie”.

Jego zdaniem Witek “popełniła przestępstwo o charakterze kryminalnym”.

– To, co się dzieje w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, to przekracza ludzkie wyobrażenia, to jest wstyd na cały świat – ocenił Tusk.