Były wiceprezydent Gdańska skazany za wykorzystanie seksualne małoletniego

W poniedziałek, były wiceprezydent Gdańska, Piotr K., został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata w związku z zarzutem seksualnego wykorzystania małoletniego. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, który prowadził proces w trybie niejawnym, nałożył także na skazanego pięcioletni zakaz pracy związanego z edukacją oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

 

Sprawa wyszła na jaw dzięki zawiadomieniu, które do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku złożył zastępca prezydenta miasta. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęto w sierpniu 2021 roku, po tym jak zawiadomienie wpłynęło w lipcu tego samego roku. Akt oskarżenia został skierowany do sądu w grudniu 2022 roku.

Piotr K., który w chwili popełnienia przestępstwa nie był już urzędnikiem miejskim, nie przyznał się do winy. Prokuratura zarzuciła mu wykorzystanie małoletniego na podstawie artykułu 199 par. 3 kodeksu karnego, co może skutkować karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Piotr K. zakończył swoją działalność w lokalnej polityce w listopadzie 2020 roku, podając „powody osobiste” jako przyczynę rezygnacji ze stanowiska wiceprezydenta ds. edukacji i usług społecznych. Decyzję o dymisji ogłosił na Facebooku, a szczegóły zostały ujawnione pracownikom magistratu dopiero podczas konferencji prasowej.

Po zakończeniu kariery politycznej, Piotr K. powrócił do pracy w administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wcześniej pełnił funkcje naukowo-dydaktyczne. Jego zatrudnienie na uczelni zakończyło się w styczniu 2023 roku, krótko po tym, jak prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Uniwersytet Gdański, reagując na oskarżenia, rozwiązał umowę z Piotrem K. za porozumieniem stron.