Bodnar: Dostałem prośbę prezydenta o zawieszenie kary dla Kamińskiego i Wąsika na czas procedury ułaskawieniowej

Otrzymałem od prezydenta prośbę o zawieszenie odbywania kary przez Kamińskiego i Wąsika na czas procedury związanej z ułaskawieniem, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły – poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar.

Ogłaszając w czwartek (11.01) wszczęcie procedury prezydent Andrzej Duda podkreślał, że zależy mu na jej przeprowadzeniu w sposób stuprocentowo zgodny z odnośnymi zapisami konstytucji i kodeksu karnego. Jak jednak zauważył Adam Bodnar, Duda – jeśli rzeczywiście zależy mu na szybkim wypuszczeniu byłych ministrów z więzienia – mógł skorzystać z prawa łaski, które daje mu artykuł 139 konstytucji, co skróciłoby procedury do minimum.

Zdanie Bodnara podziela marszałek sejmu Szymon Hołownia, który sugeruje, że decyzja Dudy mogła być podyktowana “politycznym cynizmem”. Zdaniem polityków rządzącej demokratycznej większości, PiS potrzebuje nowego “mitu założycielskiego” do scementowania swojego elektoratu. Mit ten móggłby polegać na przedstawianiu Wąsika i Kamińskiego jako “więźniów politycznych”, gdyby więc wyszli z więzienia zbyt szybko, mitu nie udałoby się stworzyć.