Zmiany w zarządzie PGE. Rada Nadzorcza spółki odwołała prezesa oraz dwójkę wiceprezesów

Zmiany w zarządzie PGE. Rada Nadzorcza spółki odwołała jej prezesa oraz dwójkę wiceprezesów. Obowiązki prezesa zarządu spółki powierzyła Erykowi Kosińskiemu.

Z zarządu oddelegowano prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, który pełnił ten urząd od 2020 roku. Odwołano także wiceprezes ds. regulacji – Wandę Buk oraz Rafała Włodarskiego – wiceprezesa ds. wsparcia i rozwoju. To nie pierwsze zmiany w koncernie w ostatnim czasie.

Wcześniej pracę straciło kilku członków rady nadzorczej, w tym Zbigniew Gryglas i Janina Goss, przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego. Przez najbliższe trzy miesiące obowiązki prezesa PGE pełnić będzie Eryk Kosiński, prawnik specjalizujący się m.in. w obszarze energetycznym, gospodarczym i finansów publicznych. Z kolei Małgorzata Banasik została tymczasowo członkiem zarządu energetycznego koncernu.

Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Jest spółką akcyjną, w której Skarb Państwa ma prawie 61 proc. akcji.