Zmiana stawki VAT na żywność mniejszym obciążeniem dla inflacji niż przewidywano

Od 1 kwietnia bieżącego roku stawka VAT na żywność powróciła do poziomu 5 procent. Zaskakująco, według najnowszych analiz ekonomistów Citi Handlowego, zmiana ta przełoży się na inflację konsumencką w około 40 procentach, co jest znacznie mniej niż wcześniej oczekiwano.

Początkowe szacunki mówiły o 80-procentowym przełożeniu wyższego VAT-u na wzrost cen, jednak obecne prognozy są dużo bardziej optymistyczne.

Najnowsze dane i deklaracje sieci handlowych wskazują, że wiele z nich nie planuje podnosić cen produktów mimo zmiany stawki VAT. To stanowi zdecydowanie pozytywny sygnał dla polskich konsumentów, którzy w obliczu wielu ekonomicznych wyzwań mogą liczyć na mniejszy wzrost cen żywności niż początkowo zakładano.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP), mając na uwadze ostatnie dane gospodarcze, w tym te dotyczące płac i sprzedaży detalicznej, na swoim najbliższym posiedzeniu prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Citi Handlowy przewiduje, że stopy procentowe w Polsce pozostaną stabilne do końca roku, mimo potencjalnych ryzyk związanych z przyszłym wzrostem inflacji.

Oczekuje się również, że na najbliższym posiedzeniu RPP zostaną poruszone kwestie związane z rosnącymi napięciami na linii parlament – Narodowy Bank Polski, co może znaleźć odzwierciedlenie w oficjalnej komunikacji po posiedzeniu.

Według Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, powrót do 5-proc. stawki VAT na żywność podniesie inflację o 0,9 punktu procentowego w 2024 roku, nie wywierając wpływu na inflację w roku następnym. Ceny żywności, jako kluczowy czynnik wpływający na oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych, pozostają w centrum uwagi zarówno konsumentów, jak i analityków ekonomicznych.

Decyzje i prognozy dotyczące stawek VAT na żywność oraz polityki pieniężnej RPP mają zatem kluczowe znaczenie dla kształtowania się poziomu inflacji w Polsce, co bezpośrednio wpływa na portfele polskich konsumentów.