Zatrzymano transport 18 ton niebezpiecznych odpadów

W czwartek, 6 czerwca 2024 r., policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) przeprowadzili kontrolę posesji w Gdańsku-Sobieszewie, ujawniając nielegalne składowisko odpadów.

Na miejscu odkryto ciągnik siodłowy z naczepą zawierającą 12 pojemników typu mauzer o pojemności 1000 litrów każdy oraz 22 beczki z odpadami farb i lakierów, zawierającymi rozpuszczalniki organiczne i inne substancje niebezpieczne. Łączna waga ujawnionych odpadów wyniosła blisko 18 ton.

Dzięki szybkiej interwencji policji udało się zapobiec rozładowaniu odpadów, co mogło doprowadzić do zanieczyszczenia terenu. Na posesji znaleziono również zużyte opony, elementy karoserii oraz inne odpady motoryzacyjne. Właściciel terenu nie miał zezwolenia na składowanie tych odpadów.

Podczas kontroli ujawniono także usypaną hałdę gruzu o długości około 20 metrów, przy której znajdowało się około 100 zużytych opon. Teren nie był odpowiednio przygotowany do składowania odpadów, a firma wynajmująca posesję nie posiadała wymaganych zezwoleń na magazynowanie niebezpiecznych substancji.

Inspektorzy WIOŚ rozpoczęli czynności kontrolne, podejrzewając popełnienie przestępstwa. Na miejscu pracowali również śledczy i kryminalni, którzy zabezpieczyli ślady, dowody oraz przesłuchali świadków. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, której zastęp chemiczny sprawdził składowisko, nie stwierdzając wydobywania się łatwopalnych gazów.

Kierowca ciężarówki oraz pojazd z niebezpiecznymi odpadami zostali eskortowani przez policję do miejsca, gdzie odpady zostaną odpowiednio zutylizowane. Zebrane materiały dowodowe zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, która wszczęła postępowanie przygotowawcze. Funkcjonariusze dążą do zatrzymania osób odpowiedzialnych za ten proceder.

Za składowanie i transportowanie odpadów, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Trwają dalsze czynności śledcze, a sprawa ma charakter rozwojowy.