Wielka afera korupcyjna. CBA zatrzymało 16 Osób, urzędników i biznesmenów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) dokonali zatrzymania szesnastu osób w ramach śledztwa dotyczącego korupcji i sprzedajności urzędniczej. Wśród zatrzymanych znajdują się zarówno urzędnicy lokalnych samorządów, jak i współwłaściciele firmy z branży wydobycia i produkcji naturalnych kruszyw budowlanych.

ledztwo nadzoruje Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Skala Operacji

Zatrzymania miały miejsce w poniedziałek, 20 maja 2024 roku. Wśród zatrzymanych znaleźli się współwłaściciele spółki działającej w branży wydobycia i produkcji wyrobów z naturalnych kruszyw oraz urzędnicy z województwa podlaskiego. Zatrzymano również siedem osób reprezentujących przedsiębiorstwa budowlane i drogowe współpracujące z firmą z sektora kruszyw.

Przeszukania w Czterech Województwach

W ramach operacji funkcjonariusze CBA przeszukali blisko 30 lokalizacji na terenie województw podlaskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Przeszukania objęły siedziby firm, miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz urzędy.

Zarzuty i Środki Zapobiegawcze

Zatrzymani zostali przewiezieni do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie postawiono im zarzuty z artykułów 228 i 229 Kodeksu Karnego dotyczących przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych. Prokurator wystąpił z wnioskami o tymczasowe aresztowanie siedmiu osób, w tym burmistrza Sokółki.

Sąd Rejonowy w Białymstoku przychylił się do wniosków prokuratora, nakładając tymczasowe aresztowanie na sześciu podejrzanych. Wobec burmistrza Sokółki i jednej z innych osób zastosowano “areszt warunkowy” z możliwością zamiany na poręczenia majątkowe, a także zakaz opuszczania kraju i zawieszenie w czynnościach służbowych. Jeden z podejrzanych otrzymał poręczenie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zawieszenie w funkcji radnego.

Rozwojowe Śledztwo

Wobec pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozory policyjne oraz zakazy opuszczania kraju. Śledztwo prowadzone przez CBA jest w toku i przewiduje się dalsze zatrzymania oraz rozszerzenie zakresu działań.

Podsumowanie

Afera korupcyjna ujawniona przez CBA wstrząsnęła lokalnymi samorządami i branżą wydobycia kruszyw. Zatrzymania, przeszukania i zarzuty wskazują na szeroką skalę korupcji, która miała miejsce w latach 2019-2021. Śledztwo jest rozwojowe i może przynieść kolejne rewelacje na temat nieprawidłowości w działaniu urzędników i przedsiębiorców.