Wartość banknotów w Polsce w ciągu dekady potroiła się

Wartość będących w obiegu polskich banknotów w ciągu ostatniej dekady potroiła się – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Jak podaje bank centralny, o ile na koniec 2010 roku wartość banknotów wynosiła 99,8 mld zł, to na koniec roku 2020 wzrosła do 316,0 mld zł.

Z danych NBP wynika ponadto, że w tym samym czasie liczba banknotów będących w obiegu wzrosła z 1,1 mld sztuk na koniec roku 2010 do 2,8 mld sztuk na koniec ubiegłego roku.

 

Najwięcej w obiegu pod koniec roku 2020 było banknotów o nominale 100 zł, bo prawie 1,7 mld sztuk. Na drugim miejscu, pod względem liczby, znalazł się banknot o nominale 200 zł – 574,6 mln sztuk. Banknotów o nominale 50 zł było 217 mln sztuk, o nominale 10 zł – 190,6 mln sztuk, a tych o nominale 20 zł było 126,2 mln sztuk.

 

Najmniej licznie reprezentowany jest banknot o nominale 500 zł, którego na koniec roku 2020 było w obiegu 38,5 mln sztuk.

 

Jak podał NBP na koniec ubiegłego roku znajdowało się w obiegu 20,2 mld sztuk monet o wartości około 5,5 m

Z danych NBP wynika ponadto, że w tym samym czasie liczba banknotów będących w obiegu wzrosła z 1,1 mld sztuk na koniec roku 2010 do 2,8 mld sztuk na koniec ubiegłego roku.

 

Najwięcej w obiegu pod koniec roku 2020 było banknotów o nominale 100 zł, bo prawie 1,7 mld sztuk. Na drugim miejscu, pod względem liczby, znalazł się banknot o nominale 200 zł – 574,6 mln sztuk. Banknotów o nominale 50 zł było 217 mln sztuk, o nominale 10 zł – 190,6 mln sztuk, a tych o nominale 20 zł było 126,2 mln sztuk.

 

Najmniej licznie reprezentowany jest banknot o nominale 500 zł, którego na koniec roku 2020 było w obiegu 38,5 mln sztuk.

 

Jak podał NBP na koniec ubiegłego roku znajdowało się w obiegu 20,2 mld sztuk monet o wartości około 5,5 mld zł.

 

W sumie wartość banknotów i monet wzrosła na koniec ubiegłego roku do 321,5 mld zł ze 102,7 mld zł zanotowanych na koniec roku 2010.

ld zł.

 

W sumie wartość banknotów i monet wzrosła na koniec ubiegłego roku do 321,5 mld zł ze 102,7 mld zł zanotowanych na koniec roku 2010.