Unilever przeprowadza reorganizację. Zwolnienia i nowy kurs dla biznesu lodowego

W ramach głębokiej reorganizacji, globalny gigant branży dóbr konsumpcyjnych Unilever ogłosił plany znaczącego redukcji zatrudnienia, dotykając 5,9% swojej globalnej siły roboczej, co przekłada się na likwidację 7500 miejsc pracy.

Decyzja ta jest częścią szerszego planu oszczędnościowego, mającego na celu generowanie oszczędności rzędu 800 milionów euro w ciągu najbliższych trzech lat. Unilever, zatrudniający obecnie około 128 tysięcy osób, zapowiedział, że głównie pracownicy biurowi znajdą się w kręgu zwolnień, choć szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji największych cięć pozostają na razie nieznane.

Ponadto, w zaskakującym ruchu, Unilever zapowiedział wydzielenie swojego segmentu produkującego lody, w ramach którego funkcjonują takie popularne marki jak Magnum czy Ben & Jerry’s. Segment ten ma zostać przekształcony w oddzielną spółkę, co stanowi strategiczny zwrot w działalności koncernu. Lody stanowią znaczącą część sprzedaży Unilevera, generując około 16% całkowitych przychodów firmy, przy czym w niektórych krajach udział ten jest jeszcze większy.

Proces podziału biznesu lodowego już się rozpoczął, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec 2025 roku. Przenoszenie tej części działalności do oddzielnej siedziby w Amsterdamie jest kolejnym krokiem na drodze do optymalizacji operacji Unilevera i dostosowania portfolio do zmieniających się warunków rynkowych.

Decyzje Unilevera spotkały się z pozytywnym odbiorem na rynku finansowym, co przełożyło się na wzrost wartości akcji firmy. Ruch ten świadczy o zaufaniu inwestorów do strategii przekształceń zaproponowanych przez dyrektora generalnego Hein Schumachera i potencjału wzrostu koncernu w nowych warunkach operacyjnych.

Ogłoszenie Unilevera o restrukturyzacji i nowym kierunku dla biznesu lodowego jest odzwierciedleniem adaptacji firmy do szybko zmieniających się warunków globalnej gospodarki. Pozostaje pytanie, jak te zmiany wpłyną na długoterminową strategię i pozycję Unilevera na światowym rynku dóbr konsumpcyjnych.