Stabilizacja na horyzoncie. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o zachowaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie, zgodnie z przewidywaniami ekonomistów. W trakcie zakończonego w środę dwudniowego posiedzenia, stopy procentowe pozostały stabilne: referencyjna stopa procentowa na poziomie 5,75% w skali rocznej, lombardowa 6,25%, depozytowa 5,25%, redyskontowa weksli 5,80%, a dyskontowa weksli 5,85%.

Co ze stopami procentowymi?

W obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, Narodowy Bank Polski zdecydował się na utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie, stawiając na stabilność w okresie niepewności.

Obniżki stóp procentowych prawdopodobnie już we wrześniu – prognozy ekonomistów

Według wielu ekonomistów, wrzesień może przynieść pozytywną wiadomość dla kredytobiorców i przedsiębiorców. Wszystko wskazuje na to, że obniżki stóp procentowych są w zasięgu możliwości, a takie posunięcie ma szanse stać się faktem już po zakończeniu wakacji. Decydujący wpływ na tę prognozę miały wypowiedzi prezesa NBP, Adama Glapińskiego, po lipcowym posiedzeniu...