Susza w Wietnamie: Ekstremalne skutki zmian klimatycznych na gospodarkę i rolnictwo

Susza, która trwa od wielu tygodni w niektórych regionach Azji Południowo-Wschodniej, spowodowała śmierć setek tysięcy ryb w Wietnamie i rekordowe wzrosty cen kawy, rzucając światło na rosnące zagrożenie, jakim są zmiany klimatyczne dla globalnej gospodarki i codziennego życia.

Delta Mekongu, znana jako “miska ryżowa” Wietnamu, doświadcza dramatycznych spadków poziomu słodkiej wody, co z kolei prowadzi do napływu wody morskiej i znaczących strat ekonomicznych.

W ostatnich latach, straty finansowe spowodowane przez zasolenie w delcie Mekongu wyniosły rocznie około 70 bln dongów wietnamskich (2,96 mld dolarów), jak informuje Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska. Prognozy na nadchodzące lata wskazują na możliwy wzrost tych strat. Sytuacja w delcie ma kluczowe znaczenie dla całego kraju, gdyż sektor rolniczy nadal stanowi około 12% PKB Wietnamu, zgodnie z danymi Banku Światowego.

Dodatkowo, wietnamskie stowarzyszenie kawowe alarmuje, że sprzedaż zagraniczna kawy robusta może spaść nawet o 20% w ciągu nadchodzącego roku, co tylko potęguje ekonomiczne wyzwanie dla kraju, będącego największym producentem tego ziarna na świecie.

Skutki suszy są odczuwalne także w codziennym życiu mieszkańców. W południowym Wietnamie śmierć setek tysięcy ryb w zbiorniku wodnym to bezpośredni efekt ekstremalnych temperatur i braku opadów, co zostało nagłośnione przez agencję AFP. Lokalne środki irygacyjne, choć częściowo łagodzą problem, to wciąż są niewystarczające w obliczu narastającej ekstremalnej suszy.

Rolnicy, z których wielu zgłasza problemy z zanieczyszczeniem zbiorników wodnych oraz wysokimi kosztami alternatywnych metod nawadniania, wyrażają obawy o przyszłość swoich upraw. Niektórzy, jak Ksor Phung z centralnej prowincji Wietnamu, donoszą o drastycznych spadkach plonów ryżu, co tylko podkreśla skalę problemu.

W odpowiedzi na rosnący kryzys, co najmniej trzy prowincje ogłosiły stan wyjątkowy, apelując do rządu o pomoc. Susza w Wietnamie stanowi alarmujący przykład wpływu kryzysu klimatycznego na światowe rolnictwo, z potencjalnymi konsekwencjami w postaci niższej produktywności, wyższej inflacji i spadku jakości żywności.