Spółka zapłaciła ponad 20 mln zł zaległego podatku CIT po kontroli KAS

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała spółkę z branży nieruchomości.
Kontrola wykazała nieprawidłowości przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Spółka złożyła korektę deklaracji CIT i wpłaciła do budżetu państwa ponad 20 mln zł.

Spółka skorzystała, niezgodnie z prawem, ze zwolnienia od pobrania i zapłaty podatku u źródła (WHT), czyli podatku od wypływających z kraju środków, np. z tytułu odsetek od pożyczek lub dywidend. W skontrolowanej transakcji płatnik nie naliczył i nie odprowadził zryczałtowanego podatku dochodowego CIT od wypłaconych odsetek od pożyczki.

Podczas kontroli pracownicy KAS skorzystali z procedury wymiany informacji międzynarodowej.

Wysokość należności spółki z tytułu zryczałtowanego podatku CIT to blisko 14 mln zł. Spółka złożyła korektę deklaracji CIT10Z i wpłaciła do budżetu państwa zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę – ponad 20 mln zł.