Policja otrzymuje tysiące filmów od obywateli: Walka z agresją na drogach

W 2023 roku polska policja doświadczyła istotnej zmiany w sposobie korzystania przez obywateli z internetowej skrzynki „Stop agresji drogowej”. Chociaż liczba zgłoszeń utrzymała się na stabilnym poziomie, to zmieniła się ich jakość, co świadczy o coraz skuteczniejszym wykorzystaniu tej formy walki z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach.

Jak wynika z danych policji, w 2023 roku liczba zgłoszeń wyniosła około 20,9 tysiąca, co jest liczbą porównywalną z poprzednim rokiem. Najwięcej zgłoszeń nadesłano do Komendy Stołecznej Policji oraz komend w województwach dolnośląskim, śląskim i pomorskim. Wśród zgłaszanych wykroczeń dominowały takie zachowania, jak nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych, ryzykowne wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa czy postój niezgodny z przepisami.

Pomimo stabilnej liczby zgłoszeń, policjanci zauważają zmianę w ich charakterze. Obywatele coraz rzadziej zgłaszają drobne wykroczenia, takie jak nieprawidłowe parkowanie, skupiając się na bardziej niebezpiecznych zachowaniach, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu na drogach. Sierż. szt. Piotr Pawłowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podkreśla, że zgłoszenia dotyczą teraz przede wszystkim poważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego.

To zjawisko wskazuje na rosnącą świadomość społeczną oraz chęć współpracy obywateli z policją w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Policja podkreśla, że takie zaangażowanie ze strony społeczeństwa jest niezwykle ważne i stanowi ważny element w walce z agresją drogową.

Niektóre z komend decydują się na publikację wybranych materiałów nadesłanych przez obywateli, co dodatkowo zwiększa świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym zachowaniem na drogach. Ta forma prewencji jest postrzegana jako skuteczne narzędzie w edukowaniu kierowców i podnoszeniu bezpieczeństwa na polskich drogach.