Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed próbami oszustwa

Ministerstwo Finansów alarmuje o rosnącej liczbie prób oszustw, w których osoby podające się za konsultantów Krajowej Informacji Skarbowej lub pracowników Krajowej Administracji Skarbowej kontaktują się z podatnikami. Celem przestępców jest wyłudzenie wrażliwych danych, takich jak numery rachunków bankowych, PESEL, a także innych danych osobowych.

 

Ministerstwo Finansów stanowczo podkreśla, że prawdziwi pracownicy administracji skarbowej nie inicjują kontaktów telefonicznych w celu zbierania informacji osobistych czy bankowych. W związku z tym, każda próba zdobycia takich danych podczas rozmowy telefonicznej powinna być traktowana jako potencjalna próba oszustwa.

Ostrzeżenie obejmuje także zdecydowane zalecenie, aby nie udostępniać, pod żadnym pozorem, danych logowania do serwisu e-Urząd Skarbowy, w tym loginów i haseł, osobom, które kontaktują się telefonicznie podając się za urzędników skarbowych.

Ministerstwo apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zwraca uwagę, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości dzwoniącej osoby, najlepszym działaniem jest odmowa udzielenia jakichkolwiek informacji. Dodatkowo, zaleca się niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków do właściwych organów, aby umożliwić podjęcie stosownych działań mających na celu zapobieganie dalszym próbom wyłudzeń.