Odprawy przejściowe dla eurodeputowanych. Milionowe kwoty dla najdłużej urzędujących

Eurodeputowani opuszczający Parlament Europejski mogą liczyć na hojne odprawy przejściowe, które mogą sięgać setek tysięcy złotych. Za każdy rok sprawowania mandatu posłom przysługuje odprawa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, co dla niektórych z nich oznacza wypłaty sięgające nawet ponad 870 tysięcy złotych.

System Odpraw dla Europosłów

Miesięczne wynagrodzenie eurodeputowanego wynosi obecnie 10 075,18 euro brutto, co stanowi około 43,7 tysiąca złotych. Kwota ta jest równowartością 38,5% wynagrodzenia zasadniczego sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Odprawa przejściowa dla europosłów naliczana jest za każdy rok pełnienia mandatu, co sprawia, że posłowie z długim stażem mogą liczyć na znaczące sumy.

Przykłady Najdłużej Urzędujących Europosłów

Wśród eurodeputowanych, którzy mogą liczyć na największe odprawy, znajdują się Ryszard Czarnecki i Jacek Saryusz-Wolski, którzy zasiadali w Parlamencie Europejskim od 2004 roku. Oboje politycy PiS nie zdołali uzyskać reelekcji w ostatnich wyborach. Ich 20-letnia służba w PE oznacza, że mogą otrzymać odprawy w wysokości około 201,5 tysiąca euro brutto, co stanowi ponad 870 tysięcy złotych. Róża Thun, która była europosłanką przez trzy kadencje, może liczyć na wypłatę około 151 tysięcy euro brutto, czyli około 655 tysięcy złotych.

Emerytury dla Byłych Eurodeputowanych

Oprócz odpraw, byli posłowie Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do emerytury po ukończeniu 63. roku życia. Świadczenie emerytalne wynosi 3,5% wynagrodzenia europosła za każdy pełny rok sprawowania mandatu, a maksymalnie 70% całkowitego wynagrodzenia. Dla eurodeputowanych z dwudziestoletnim stażem, takich jak Czarnecki i Saryusz-Wolski, emerytura wyniesie około 7 tysięcy euro miesięcznie, co przekłada się na około 30,4 tysiąca złotych.

Finanse z Budżetu Unii Europejskiej

Koszty związane z odprawami i świadczeniami emerytalnymi dla byłych eurodeputowanych pokrywane są z budżetu Unii Europejskiej. System ten, choć hojny, ma na celu zabezpieczenie finansowe polityków po zakończeniu ich kariery w Parlamencie Europejskim.

Podsumowanie

Hojne odprawy i emerytury dla odchodzących eurodeputowanych budzą wiele emocji i dyskusji. Z jednej strony, mają one zapewnić godne zabezpieczenie finansowe dla polityków, którzy poświęcili lata swojej kariery na służbę w Parlamencie Europejskim. Z drugiej strony, wysokie kwoty tych świadczeń mogą budzić kontrowersje i pytania o zasadność takich wydatków z budżetu Unii Europejskiej.