Nie żyje mąż Elżbiety Witek. Miał 72 lata

W sobotę, 14 kwietnia 2024 roku, zmarł Stanisław Witek, znany działacz Solidarności oraz mąż Elżbiety Witek, były marszałek Sejmu. Jak poinformował PiS okręgu legnicko-jeleniogórskiego na Facebooku, Stanisław Witek zmarł w wieku 72 lat po długiej i ciężkiej chorobie.

Życie pełne zaangażowania

Stanisław Witek urodził się 13 grudnia 1952 roku w Jaworze. Był absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i przez wiele lat pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Paszowicach. Jego życie zawodowe i społeczne było ściśle związane z działalnością na rzecz Solidarności – był jednym z założycieli Komitetu “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

Walka o demokrację

Stanisław Witek był aktywnym uczestnikiem opozycji demokratycznej w czasach PRL. Jego działalność niejednokrotnie kończyła się aresztowaniami. Najbardziej dramatyczny okres przeżył w 1982 roku, kiedy to za udział w manifestacjach został skazany na trzy miesiące więzienia, które odbywał w areszcie w Świdnicy i więzieniu we Wrocławiu.

Zaangażowanie samorządowe

W ostatnich latach życia, mimo problemów zdrowotnych, Stanisław Witek nie zrezygnował z aktywności publicznej. W 2018 roku został wybrany radnym powiatu jaworskiego. Niestety, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, musiał zrezygnować z mandatu w 2022 roku.

Odznaczenia i pamięć

Za swoje zasługi Stanisław Witek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego życie było przykładem nieustępliwej walki o lepsze jutro, zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i politycznej.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia. Pamięć o Stanisławie Witku, jego odwadze i determinacji w walce o demokratyczne wartości pozostanie z nami na zawsze.