Małgorzata Motylow wiceprezesem NIK

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli – poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Ze stanowisk zostało odwołanych trzech dotychczasowych wiceprezesów.

“W czwartek 26 września marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli z dniem 27 września 2019 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wiceprezesów NIK powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK

głosi komunikat.

“Wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął do Marszałka Sejmu 24 września 2019 r. Zgodnie z Regulaminem Sejmu został on skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, która 26 września br. zaopiniowała go pozytywnie” – przypomina komunikat.

“Także 26 września 2019 r. ze stanowisk wiceprezesów NIK zostali odwołani: Ewa Polkowska, Wojciech Kutyła i Mieczysław Łuczak” – głosi komunikat.

Wcześniej tego dnia wnioski o wszystkie te decyzje personalne pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja ds. kontroli państwowej, z tym że głosowanie w sprawie opinii do odwołania Ewy Polkowskiej przeprowadzano dwukrotnie – w pierwszym głosowaniu na komisji taka sama liczba posłów była za i przeciw.

Prezes NIK Marian Banaś w oświadczeniu zamieszczonym we wtorek na stronie Izby podał, że od piątku 27 września do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych prowadzonej przez CBA udaje się na urlop bezpłatny. Banaś złożył też w Sejmie wniosek o odwołanie trzech obecnych wiceprezesów Izby: Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły oraz Mieczysława Łuczaka oraz o powołanie Małgorzaty Motylow na stanowisko wiceprezesa NIK. Zaopiniowaniem tym wniosków zajęła się w czwartek komisja ds. kontroli państwowej.

Zgodnie z ustawą o NIK, wiceprezesów Izby, w liczbie 3, powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK; prezesa NIK w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.

Nowa wiceprezes NIK Małgorzata Motylow pochodzi z Chełma Lubelskiego. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, a także z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. W latach 1994-1998 pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku, a następnie w latach 1999-2001 w Izbie Skarbowej w Gdańsku. W 2001 r. rozpoczęła pracę w delegaturze NIK w Gdańsku. 1 maja 2018 r. została mianowana na stanowisko Radcy Prezesa NIK. 22 maja 2018 r. Marszałek Sejmu powołał Motylow do grona członków Kolegium NIK.