Kontrowersyjne małżeństwo duchownego z 12-latką wzbudza protesty w Ghanie

W Ghanie narasta fala oburzenia po tym, jak 63-letni duchowny, Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, wysoko postawiony arcykapłan rdzennej społeczności Nungua, zawarł związek małżeński z 12-letnią dziewczynką. Ceremonia, która odbyła się w sobotę, wywołała szeroką dyskusję na temat przestrzegania praw dzieci oraz tradycji w społeczeństwie.

Uroczystość odbyła się mimo ustawowego zakazu zawierania małżeństw przez osoby poniżej 18. roku życia. Według organizacji Girls Not Brides, problem wczesnych małżeństw w Ghanie jest znaczący, gdyż prawie jedna piąta dziewcząt wychodzi za mąż przed osiągnięciem pełnoletności.

Nagrania i zdjęcia z kontrowersyjnej ceremonii, podczas której obecnych było wielu członków społeczności, zyskały rozgłos w mediach społecznościowych, skłaniając wielu Ghanijczyków do wyrażenia swojego sprzeciwu. Reportaże brytyjskiego nadawcy BBC ujawniły, że podczas ceremonii dorosłe kobiety instruowały dziewczynkę, jak ma zachowywać się wobec męża i jak zwiększyć swoją atrakcyjność, co dodatkowo spotkało się z falą krytyki.

Reakcje społeczne na to zdarzenie były jednoznaczne – wiele osób wezwało do unieważnienia małżeństwa oraz do zbadania działalności duchownego pod kątem prawnym. Mimo to, przywódcy społeczności Nungua stanęli w obronie duchownego, twierdząc, że sprzeciw wynika z niewystarczającej wiedzy o lokalnych zwyczajach. Podkreślili, że małżeństwo ma głębokie korzenie tradycyjne i nie powinno być oceniane przez pryzmat obcych kulturowo norm.

W obronie kontrowersyjnego związku wypowiedziała się również liderka lokalnej społeczności, która podkreśliła, że ceremonie związane z małżeństwem rozpoczęły się sześć lat temu i nie przeszkodziły dziewczynce w kontynuowaniu edukacji. Zapowiedziano również kolejną ceremonię mającą “oczyścić” dziewczynkę do roli żony arcykapłana oraz przygotować ją do pełnienia obowiązków małżeńskich, w tym macierzyństwa.