Czy nastąpił przełom w walce z wirusem Zika?

Gdańscy badacze dokonali znaczącego postępu w opracowaniu szczepionki przeciwko wirusowi Zika, stwarzając nadzieję na skuteczną ochronę przeciw tej potencjalnie groźnej infekcji. Działania te, rozpoczęte w 2016 roku, stanowią odpowiedź na epidemię wirusa Zika, która wybuchła w 2015 roku, głównie w Ameryce Środkowej i Południowej.

Zespół z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod przewodnictwem dr hab. Eweliny Król, opracował unikalny prototyp szczepionki. Wykorzystali oni sekwencje aminokwasowe modyfikowanych białek wirusa, w tym rekombinowanych cząstek wirusopodobnych (VLPs), aby stworzyć bardziej efektywny i immunogenny preparat.

Wprowadzone przez nich modyfikacje mają na celu nie tylko zwiększenie produkcji VLPs w komórkach eukariotycznych, ale także poprawę ich potencjału immunogennego. To pozwala organizmowi lepiej bronić się przed zakażeniem wirusem Zika.

Skuteczność nowej szczepionki została potwierdzona na mysim modelu zwierzęcym, gdzie wykazano, że rekombinowane cząstki VLPs są skutecznym składnikiem w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznej. Jednakże, zanim szczepionka trafi na rynek, potrzebne są dalsze badania przedkliniczne i kliniczne z udziałem ludzi.

Szczepionka, która otrzymała patent Urzędu Patentowego RP, może również znaleźć zastosowanie jako antygen diagnostyczny do wykrywania zakażeń flawiwirusami. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie na rynku nie ma zatwierdzonych preparatów przeciwko wirusowi Zika, a finansowanie badań nad tym wirusem spadło wskutek zmniejszenia liczby zachorowań.

Opracowanie tej szczepionki jest o tyle ważne, że większość zakażeń Zika przebiega bezobjawowo lub z łagodnymi objawami, ale infekcja u ciężarnych kobiet może prowadzić do poważnych wad wrodzonych u niemowląt. Wirus Zika, przenoszony głównie przez komary, należy do rodziny flawiwirusów, obejmującej również takie choroby jak denga, żółta gorączka i kleszczowe zapalenie mózgu.

Innowacyjne podejście gdańskich naukowców, polegające na modyfikacji naturalnych sekwencji białek wirusa, może okazać się kluczowe w opracowaniu skutecznej szczepionki, która zapewni ochronę przed tym niebezpiecznym wirusem.