Co czwarty kierowca z wadą wzroku nie używa soczewek ani okularów

Wielu kierowców nie dba o swój wzrok, choć ma on decydujący wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu. Ponad jedna piąta kierowców bada wzrok rzadziej niż raz na 3 lata, a co czwarty ze stwierdzoną już wadą nie używa soczewek ani okularów – wynika z udostępnionego PAP raportu Vision Express.

Raport opublikowano w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzonej wraz Instytutem Transportu Samochodowego. Organizatorzy akcji przypominają, że podczas prowadzenia pojazdu za pośrednictwem wzroku kierowca odbiera 90 proc. informacji o sytuacji na drodze. Nawet niewielkie z pozoru pogorszenie jakości widzenia może znacząco ograniczać czas reakcji na zmieniającą się sytuację na drodze. Dlatego tak ważne jest regularne badanie wzroku i dobór odpowiedniej korekcji.

Część kierowców bagatelizuje jakość swego wzroku albo nie zdaje sobie sprawy, że już wymaga on korekcji. Z badania przeprowadzonego dla Vision Express wynika, że 82 proc. kierowców korzysta z samochodu co najmniej 4 razy w tygodniu. Jednak 22 proc. osób prowadzących pojazd codziennie, bada swój wzrok rzadziej niż raz na 3 lata.

Jeszcze bardziej niepokojące jest, że 44 proc. kierowców ma stwierdzoną wadę wzroku, 84 proc. spośród nich deklaruje, że ma z tego powodu zaleconą korekcję. Jednak niemal co czwarty (24 proc.) nie stosuje podczas prowadzenia pojazdu soczewek ani okularów. To tak jakby posiadali oni np. opony zimowe – podkreślają organizatorzy kampanii – ale trzymali je jedynie w garażu.

O regularnej kontroli zdolności widzenia powinni pamiętać także kierowcy, u których nie została wcześniej stwierdzona wada wzroku. „Z czasem stan naszego wzroku ulega zmianie, dlatego zalecane są regularne badania, najlepiej raz w roku. Ma to tym większe znaczenie, że zazwyczaj pogorszenie widzenia następuje stopniowo, z tego powodu może pozostać niezauważone od razu przez samego kierowcę” – przekonuje dyrektor medyczny Vision Express dr Robert Grabowski.

Dodaje on, że ważnym czynnikiem, wpływającym na bezpieczeństwo w trakcie jazdy, jest także osłabienie zdolności akomodacji soczewki oka. Wpływa ona na ostrość widzenia przedmiotów w różnej odległości, np. tablicy rozdzielczej samochodu i oddalonych od pojazdu znaków drogowych.

Psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego dr Ewa Odachowska podkreśla, że zaniedbania dotyczące wzroku kierowców mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Specjaliści zwracają uwagę, że podczas prowadzenia pojazdu ważna jest aktualna kondycja widzenia nawet u tych kierowców, u których nie stwierdzono żadnej wady wzroku. Wśród częstych dolegliwości oczu występujących podczas prowadzenia samochodu w raporcie wymieniane są zmęczenie oczu (23 proc.), łzawienie (14 proc.) oraz niewyraźne widzenie (11 proc.).

Najwięcej kierowców uskarża się na pogorszenie widzenia po zmroku (27 proc.), przy czym wśród osób z wadą wzroku odsetek ten wynosi aż 40 proc. Okuliści zalecają stosowanie przeznaczonych dla kierowców z wadą wzroku soczewek okularowych, wyposażonych w specjalne powłoki antyrefleksyjne, eliminujące rozbłyski i efekt halo, występujące w trakcie jazdy nocną.

Kampania edukacyjna pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego ma zwiększyć świadomość przestrzegania profilaktyki w zakresie badań wzroku dla poprawy bezpieczeństwa na drodze. Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że tylko do września 2019 r. wydano prawie 250 tys. praw jazdy i zarejestrowano ponad 1 mln samochodów osobowych. (PAP)