Alarmujący przełom. Pierwsze rocznikowe przekroczenie 1,5°C ocieplenia globalnego

W historycznym momencie, który przyciągnął uwagę naukowców i polityków na całym świecie, unijne służby klimatyczne ogłosiły, że po raz pierwszy odnotowano globalne przekroczenie kluczowego progu ocieplenia o 1,5°C w ciągu całego roku.

Ta niepokojąca wiadomość stanowi poważne ostrzeżenie dla społeczności międzynarodowej, podkreślając pilną potrzebę działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia dalszego ocieplenia planety.

W 2015 roku, podczas szczytu klimatycznego w Paryżu, światowi przywódcy zobowiązali się do podjęcia starań mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomów przedindustrialnych. Uznano, że jest to kluczowy próg, którego przekroczenie mogłoby skutkować katastrofalnymi zmianami klimatycznymi, w tym ekstremalnymi falami upałów, podnoszeniem się poziomu morza oraz znacznymi stratami w dzikiej przyrodzie.

Niemniej jednak, dane z Copernicus Climate Change Service pokazują, że w okresie od lutego 2023 do stycznia 2024 roku średnia globalna temperatura wzrosła o 1,52°C, przekraczając ten kluczowy próg. Jest to sygnał, że świat zbliża się do osiągnięcia – a nawet przekroczenia – założonego celu ograniczenia ocieplenia.

Eksperci podkreślają, że choć przekroczenie tego progu w ciągu jednego roku nie oznacza natychmiastowego kryzysu, jest to jednak jasny sygnał, że globalne ocieplenie postępuje szybciej niż przewidywano. Profesor Liz Bentley, dyrektor Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego, wskazuje, że każdy krok w kierunku dalszego ocieplenia jest krokiem w złym kierunku, ale jednocześnie przypomina, że wiemy, co musimy zrobić, aby temu przeciwdziałać.

Podkreśla się, że ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C jest nie tylko symbolem międzynarodowych starań w walce ze zmianami klimatycznymi, ale także kluczowym elementem zapobiegania najbardziej szkodliwym ich skutkom. Raport ONZ z 2018 roku jasno wskazuje, że każde dodatkowe 0,5°C ocieplenia znacząco zwiększa ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ich katastrofalne konsekwencje dla ludzi i ekosystemów.

W odpowiedzi na te alarmujące dane, naukowcy apelują o pilne i zdecydowane działania w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sam fakt, że przekroczyliśmy ten próg, nie oznacza jeszcze punktu bez powrotu, ale jest wyraźnym wezwaniem do działania. Zdaniem ekspertów, tylko szybkie i gwałtowne ograniczenie emisji może zapobiec dalszemu wzrostowi globalnych temperatur.

To zdarzenie pokazuje, jak ważne jest utrzymanie i wzmocnienie międzynarodowych porozumień klimatycznych, takich jak Porozumienie Paryskie, oraz konieczność współpracy na wszystkich poziomach – od lokalnych społeczności po globalne rządy – w celu osiągnięcia celów klimatycznych i zapobiegania najgorszym skutkom zmian klimatu