Wkrótce VI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

6-7 grudnia 2021 roku w Mikołajkach odbędzie się VI Europejski Kongres Samorządów. Mazurski kurort na dwa dni stanie się centrum wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli europejskich regionów.

 

„Współpraca na linii rząd – samorząd jest konieczna do sprawnego funkcjonowania państwa. Tylko współdziałając, władze mogą zapewnić Polakom poprawę poziomu życia” – mówi Zygmunt Berdychowski przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu i pomysłodawca samorządowej konferencji. Dodając, że by Polacy mogli lepiej żyć potrzebne jest również wykorzystanie potencjału przedsiębiorców poprzez zapewnienie im sprzyjających działaniu warunków.

Europejski Kongres Samorządów to najważniejsze wydarzenie w Polsce poświęcone polityce regionalnej. Kongres ma już ugruntowaną pozycję. Regularnie przyciąga najważniejsze postacie krajowych i zagranicznych samorządów, władz centralnych oraz biznesu.W poprzednim, V EKS udział wzięło około 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy. Do 2019 r. kongres odbywał się w Krakowie. W tym roku po raz pierwszy samorządowców z całej Europy gościć będą mazurskie Mikołajki. Głównym partnerem wydarzenia będzie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu będzie „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”. Wśród najważniejszych tematów, które będą omawiane podczas paneli, znajdą się: finansowanie rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca transgraniczna oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji. Program merytoryczny konferencji obejmuje ponad sto wydarzeń, które zostały podzielone na ścieżki tematyczne, takie jak m.in. Biznes i Zarządzanie, Innowacje, Społeczeństwo, Współpraca Międzyregionalna czy Zrównoważony Rozwój.

Podczas kongresu ogłoszone zostaną wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Ranking powstał na bazie opracowania zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przy jego tworzeniu korzystano z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, według stanu na koniec 2020 r. Nagrody zostaną wręczone w pięciu kategoriach: gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów ziemskich.

Niektóre panele VI Europejskiego Kongresu Samorządowego

„Polska: Samorząd i Bezpieczeństwo”

W dyskusji udział wezmą: Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, poseł Marek Sowa, Emilia Bury, burmistrz Białogardu, Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Moderatorem będzie poseł Jacek Protas.

„Regiony w nowej perspektywie finansowej”

W dyskusji wezmą udział: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz oraz dwóch posłów na Sejm RP – Marek Sowa (przewodniczący Podkomisji Stałej do Monitorowania Wykorzystania Środków Unijnych) oraz Monika Falej (zastępca przewodniczącego Podkomisji Stałej Finansów Samorządowych).

„Miasto współtworzone przez obywatela. Na ile realny jest wpływ lokalnych mieszkańców na wizerunek nowoczesnej gminy?”

Uczestnicy panelu: burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, dyrektor Fundacji Dyplomacji Społecznej z Ukrainy Anton Naichuk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Obaz.

Zielony Ład z perspektywy regionalnej w kontekście wykorzystania funduszy europejskich w RPO

Udział wezmą: Jacek Szlachta (profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Wojciech Dziemianowicz (profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Lidia Wójtowicz (dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz Janusz Zaleski (profesor Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk).

VI Europejski Kongres Samorządów odbędzie się: 6-7 grudnia 2021 roku.