Przełom w zapobieganiu HIV. Czy znaleziono lek?

Ogólnokrajowe Badanie PrEP w Anglii: Badanie przeprowadzone na ponad 24 000 osobach w Anglii, dotyczące profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) w zapobieganiu zakażeniom HIV, przynosi obiecujące wyniki. Ogłoszone dane, określone jako „uspokajające”, wskazują na wysoką skuteczność PrEP w realnych warunkach.