Szwajcaria: „11 milionów ludzi jest celem, 18 milionów jest w potrzebie” – ONZ uruchamia plany pomocy humanitarnej dla uchodźców i Ukrainy

Podsekretarz generalny ds. humanitarnych i koordynator ds. pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, Martin Griffiths, ogłosił plan pomocy narodowi ukraińskiemu o wartości 3,9 miliarda dolarów, który ma na celu wsparcie ponad 11 milionów ludzi w potrzebie. Jednakże, Griffiths przyznał, że liczba ludzi potrzebujących pomocy na Ukrainie wynosi około 18 milionów, a więc plan nie obejmie wszystkich potrzebujących.

W ramach planu pomocy humanitarnej Griffithsa na Ukrainie z 2023 r., jak i regionalnego planu reagowania na uchodźców, zostanie uruchomiony komponent związany z uchodźcami o wartości 1,7 miliarda dolarów na ten rok. Ten element planu ma na celu pomóc uchodźcom z Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje domy w związku z konfliktem z Rosją.

Ważnym elementem planu pomocy jest odżywianie, ponieważ wojna i kryzys na Ukrainie spowodowały problemy z dostępem do żywności. Edukacja oraz środki do życia są również kluczowe w planie pomocy. Pomysł Griffithsa polega na wsparciu rządu przyjmującego w ramach istniejących struktur, a nie na tworzeniu “pomocy równoległej”.

Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Filippo Grandiego, regionalny plan reagowania na uchodźców będzie skierowany do 10 krajów. Komponent związany z uchodźcami ma na celu zapewnienie tymczasowej ochrony, edukacji i środków do życia dla uchodźców z Ukrainy.

Warto zwrócić uwagę, że kryzys na Ukrainie dotyka wiele osób, a pomoc humanitarna jest niezbędna, aby zapewnić podstawowe potrzeby życiowe ludziom. Plan pomocy Griffithsa ma na celu zapewnienie wsparcia dla tych, którzy najbardziej go potrzebują, a jednocześnie działać w ramach istniejących struktur rządu ukraińskiego.

Działania te pokazują, jak ważne jest zapewnienie pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, szczególnie tam, gdzie rządy nie są w stanie sprostać potrzebom swoich obywateli. Globalne społeczeństwo musi wspierać wysiłki organizacji takich jak ONZ, które podejmują się pomocy w sytuacjach kryzysowych i zapewnienia, że pomoc dociera do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.