“Stop degradacji, stop dyskryminacji”. Protest pielęgniarek w Warszawie

Protest pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w Warszawie. Odbył się pod hasłem “Stop degradacji, stop dyskryminacji”.

Uczestnicy demonstracji domagali się między innymi wyższej pensji za wyższe kwalifikacje zawodowe. Skarżyli się również, że pracodawcy celowo degradują pielęgniarki by zaniżyć im wynagrodzenia.