Skarga na Szefa KRRiT. Zawiadomienie posłów KO o podejrzeniu przestępstwa

Polska scena medialna znalazła się w centrum zainteresowania publicznego po tym, jak posłowie Koalicji Obywatelskiej, Piotr Adamowicz i Bogdan Zdrojewski, złożyli do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Centralnym punktem sporu jest zarzut nieprzekazania mediom publicznym należnych wpływów z opłat abonamentowych, co mogło naruszyć prawne obowiązki przewodniczącego i zagrozić interesowi publicznemu.

Zawiadomienie, które znalazło swoje podstawy w art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczy niewypełnienia przez Świrskiego jego obowiązków, co posłowie KO uznali za działanie na szkodę interesu publicznego. Szczególnie kontrowersyjna okazała się decyzja o zatrzymaniu kwoty 204 mln 200 tys. złotych, która nie została przekazana 19 spółkom medialnym.

Sytuacja ta jest kolejnym rozdziałem w trwającym sporze dotyczącym kierunku, w jakim zmierzają media publiczne w Polsce. W grudniu ubiegłego roku, Sejm przyjął uchwałę mającą na celu przywrócenie ładu prawnego i bezstronności mediów, co zaowocowało szeregiem zmian w zarządach głównych spółek medialnych. Decyzje te spotkały się z ostrą reakcją prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował przygotowaną przez rząd ustawę budżetową, wskazując na naruszenia konstytucyjne.

Reakcja Trybunału Konstytucyjnego oraz działania MKiDN, które doprowadziły do postawienia kluczowych jednostek mediów publicznych w stan likwidacji, tylko pogłębiły chaos wokół finansowania i zarządzania mediami. Ostatecznie, decyzja o przekazaniu środków z abonamentu do depozytu sądowego przez KRRiT stała się powodem do złożenia zawiadomienia do Prokuratury Krajowej.

Zawiadomienie posłów Koalicji Obywatelskiej otwiera nowy etap w debacie o stanie polskich mediów publicznych, podkreślając jednocześnie trudności w komunikacji i współpracy pomiędzy różnymi gałęziami władzy. Ostateczny wyrok w tej sprawie może mieć dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla zarządzania mediami publicznymi, ale także dla postrzegania Polski jako państwa prawa, w którym zagwarantowane jest poszanowanie zasad demokratycznych i transparentności działania instytucji publicznych.