Rośnie liczba pracujących emerytów w Niemczech.Dlaczego?

Niemcy doświadczają wzrostu w liczbie pracujących emerytów. Nowe dane pokazują, że obecnie jest o 56 tys. seniorów więcej na rynku pracy niż na koniec 2022 roku. Zgodnie z informacjami z ministerstwa pracy RFN, łącznie jest teraz ponad 1,1 mln pracowników, którzy przekroczyli wiek emerytalny wynoszący 67 lat.

Wśród tych seniorów, 251 tys. jest objętych składkami na ubezpieczenie społeczne, podczas gdy pozostałych 872 tys. podejmuje pracę w niepełnym wymiarze godzin. Znaczna większość pracuje w tzw. “minipracach”, gdzie zarabiają do 520 euro miesięcznie. Portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sugeruje, że ten trend wskazuje na potrzebę wielu seniorów do dorabiania, aby pokryć podstawowe koszty życia.

Soeren Pellmann, polityk z partii Lewica, wyraził swoje zaniepokojenie tą sytuacją w rozmowie z RND. “To smutne, że tak wielu ludzi musi nadal pracować po przekroczeniu wieku emerytalnego. To świadczy o problemach w naszym systemie emerytalnym,” powiedział Pellmann.

Pellmann dalej podkreślał, że rosnące koszty życia w połączeniu z niskimi emeryturami stawiają wielu seniorów w trudnej sytuacji. “Dla wielu z nich, decyzja o kontynuowaniu pracy nie wynika z wyboru, ale z desperacji, aby przetrwać z miesiąca na miesiąc,” zauważył.

Niemiecki system emerytalny i jego niewystarczające świadczenia są teraz pod lupą, a ta rosnąca liczba pracujących seniorów może stać się punktem zapalnym w nadchodzących debatach na temat reformy systemu emerytalnego w kraju.