Rezerwy syropu klonowego w Kanadzie na historycznie niskim poziomie

Rezerwy syropu klonowego w Quebecu, będące jedyne swojego rodzaju na świecie, znalazły się na najniższym poziomie od ponad dekady. To wywołuje obawy dotyczące przyszłości tego uwielbianego słodkiego produktu w kontekście zmian klimatycznych i rosnącego globalnego popytu.

W 2023 roku, rezerwa, która ma za zadanie magazynować 133 miliony funtów syropu rocznie, doświadczyła spadku do zaledwie 6,9 miliona funtów. Eksperci wskazują na zwiększony popyt i niekorzystne warunki pogodowe jako główne przyczyny tej sytuacji. Mimo to, zapewniają, że na razie nie wpłynie to na dostępność ani cenę syropu dla konsumentów.

Kanada, będąca światowym liderem w produkcji syropu klonowego, odpowiada za 75% globalnej produkcji, z czego większość pochodzi z Quebecu. Region ten jest siedzibą jedynego na świecie strategicznego magazynu syropu, utworzonego w celu stabilizacji podaży i zapewnienia ciągłości dostaw.

Ostatnie lata przyniosły jednak wyzwania dla producentów, między innymi ze względu na wzrost temperatur, który zakłócił tradycyjny proces produkcji syropu. Pomimo tego, przedstawiciele przemysłu syropu klonowego w Quebecu wyrażają optymizm co do bieżącego sezonu zbiorów, który rozpoczął się wcześniej i obfituje w produkcję.

Kanada jest także świadkiem rosnącego zainteresowania swoim syropem klonowym na świecie, co przekłada się na wzrost eksportu. Działania promocyjne skierowane do takich krajów jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Australia i Japonia mają na celu dalsze zwiększanie popytu na ten słodki produkt.

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i rosnącym popytem, sektor syropu klonowego w Kanadzie podejmuje kroki mające na celu odbudowę rezerw i zapewnienie dalszej stabilności rynku. Dzięki staraniom producentów i korzystnym prognozom pogody, przyszłość kanadyjskiego syropu klonowego pozostaje słodka.