Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe – Czy obniżki są na horyzoncie?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyła swoje ostatnie posiedzenie, nie wprowadzając zmian w stawkach procentowych.

To już ósme spotkanie z rzędu, na którym utrzymano dotychczasowy poziom stóp. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) nadal wynosi 6,75 procent. Decyzja ta zgadza się z przewidywaniami analityków, którzy prognozowali brak zmian.

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, zauważył, że inflacja zaczęła spadać, co zapewne skłoniło większość członków RPP do utrzymania obecnej polityki pieniężnej bez dodatkowych zaostrzeń. Ekspert dodał, że obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, ale niepewna.

Bujak powiedział: “Nie można wykluczyć, że RPP rozważy obniżki stóp, a nawet może zdecydować się na pierwszą obniżkę jeszcze przed końcem roku. Jest to możliwe pod warunkiem znacznego spadku inflacji oraz dalszego obniżania się inflacji w ciągu tego roku. Musimy zobaczyć jednocyfrowy poziom inflacji przed końcem roku, ale również musimy mieć duże przekonanie, a nawet pewność, że inflacja będzie kontynuować spadek w kolejnych latach”.

Niektórzy analitycy są zdania, że warunki dla obniżek stóp procentowych mogą pojawić się w przyszłym roku.