Ptasia grypa w Brazylii: Stan zagrożenia zdrowia zwierząt wstrząsa największym eksporterem drobiu

Brazylia ogłosiła sześciomiesięczny stan zagrożenia zdrowia zwierząt po wykryciu kilku przypadków ptasiej grypy u dzikiego ptactwa. Władze donoszą, że siedem przypadków zgłoszono w stanie Espirito Santo, a kolejny wykryto w stanie Rio de Janeiro.

Deklaracja stanu wyjątkowego daje rządowi szerokie uprawnienia do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wysoce zakaźnego wirusa H5N1. Ta decyzja ma na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze drobiarskim, który stanowi ważną część brazylijskiej gospodarki.

Brazylia jest największym na świecie eksporterem mięsa drobiowego, z roczną sprzedażą sięgającą prawie 10 miliardów dolarów. W związku z tym wykrycie ptasiej grypy w kraju budzi obawy dotyczące potencjalnych skutków dla handlu zagranicznego.

Władze podkreślają, że przypadki zostały wykryte w odległości od głównych obszarów produkcji drobiu w kraju, szczególnie na południu Brazylii. Niemniej jednak, zdarzały się przypadki wybuchów epidemii w stadach handlowych w różnych regionach po wykryciu ptasiej grypy u dzikiego ptactwa.

Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, na terenie całego kraju ogłoszono stan zagrożenia zdrowia na najbliższe 180 dni. Takie działania mają na celu ograniczenie ryzyka kontaktu ludzi z zakażonymi ptakami i ochronę zdrowia publicznego.

Obecna epidemia ptasiej grypy, rozpoczęta w październiku 2021 roku, jest najpoważniejszą w historii. Wywołała ona masową śmiertelność dzikiego ptactwa i w mniejszym stopniu dotknęła niektóre ssaki. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH) zgłosiła “niszczycielski wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt”, podkreślając pilną potrzebę podjęcia działań.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ścisłe monitorowanie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa H5N1, aby upewnić się, czy nie mutuje w formę zdolną do szerzenia się wśród ludzi.