Podrobione dokumenty i osoby niepożądane – straż graniczna zatrzymała cudzoziemców naruszających przepisy

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali wczoraj obywatela Azerbejdżanu z przerobionym paszportem oraz obywatela Mołdawii i Ukrainy, których dane widniały w wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium naszego państwa.

 

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali obywatela Azerbejdżanu, który posiadał przy sobie  paszport z podrobionymi odciskami węgierskich stempli kontroli granicznej. 

36-letni obywatel Azerbejdżanu zatrzymany został w środę 23 marca podczas kontroli podróżnych jadących autokarem relacji Warszawa-Hamburg. Cudzoziemiec do kontroli okazał funkcjonariuszom paszport, w którym zamieszczone zostały podrobione odbitki węgierskich stempli kontroli granicznej.

Mężczyzna został zatrzymany za posługiwanie się dokumentem, który został przerobiony.

Cudzoziemiec  tłumaczył funkcjonariuszom, że podczas pobytu na Łotwie skontaktował się z nieznanym mężczyzną, któremu przekazał swój paszport, a po jego odzyskaniu podrobione stemple kontroli granicznej znajdowały się już w dokumencie.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka.

Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali 33-letniego obywatela Mołdawii. Kontrola jego dokumentów wykazała, że dane cudzoziemca zamieszczone zostały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Podstawą wpisu było skazanie cudzoziemca prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. Komendant PSG w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązał cudzoziemca do wyjazdu z Polski.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG w Jeleniej Górze zatrzymali do kontroli samochód osobowy,  którym podróżował 55-letni obywatel Ukrainy. Kontrola jego dokumentów wykazała, że cudzoziemiec za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu skazany został przez polski sąd  prawomocnym wyrokiem. Na tej podstawie dane cudzoziemca umieszczone zostały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany.

Obecnie nadal trwają czynności z udziałem zatrzymanego cudzoziemca.