Podejrzany o oszustwa w internecie oraz podrabianie dokumentów zatrzymany przez CBZC

Policjanci Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dokonali zatrzymania mężczyzny, który podejrzewany jest o liczne oszustwa, podrabianie dokumentów oraz podszywanie się pod inne osoby. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie.

Policjanci Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości realizując ustalenia własne, dokonali zatrzymania mężczyzny, który podszywając się pod osoby pokrzywdzone oraz posługując się przy tym podrobionymi dokumentami tożsamości, oraz podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów, zakładał rachunki bankowe, a następnie działając za pośrednictwem sieci Internet, wnioskował o udzielnie pożyczek gotówkowych w bankach oraz innych instytucjach finansowych czym działał na szkodę pokrzywdzonych. Łączne straty poniesione do chwili obecnej przez pokrzywdzonych wynoszą ponad 250 tys. zł.

 

W wyniku przeprowadzonych czynności, funkcjonariusze z Zarządu w Lublinie CBZC na polecenie prokuratora prowadzącego postępowanie z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie opisanych czynów. Podczas dokonanych przeszukań mieszkań zajmowanych przez zatrzymanego oraz użytkowanego przez niego pojazdu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli szereg przedmiotów, które służyły do dokonywania przestępstw. Były to telefony komórkowe, kilkadziesiąt kart SIM, komputer przenośny, podrobione dowody osobiste, karty bankomatowe uzyskane w wyniku podszywania się pod osoby pokrzywdzone, które służyły do wypłat pieniędzy z bankomatów, pieczątki na różne dane firm, oraz opisane jako „główny księgowy”, „prezes zarządu” itp.  Zabezpieczono także dokumentację bankową oraz dokumentację zawierającą dane dotyczące pokrzywdzonych firm.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, gdzie zostały mu ogłoszone zarzuty usiłowania oszustw, oszustw w tym oszustwa kredytowego, podrabiania dokumentów oraz podszywania się pod inną osobę. Przestępstwa te zostały popełnione przez zatrzymanego w warunkach recydywy.

Decyzją Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa a funkcjonariusze CBZC planują kolejne zatrzymania.