Niemiecki DHL, jedna z wiodących międzynarodowych firm kurierskich na świecie, ogłosiła, że wznawia świadczenie usług kurierskich w Rosji.

DHL, jedna z wiodących międzynarodowych firm kurierskich na świecie, ogłosiła, że wznawia świadczenie usług kurierskich w Rosji, pomimo trwającego konfliktu na Ukrainie i agresywnych działań Rosji wobec sąsiadów. Ogłoszenie wywołało kontrowersje, a wielu krytykowało decyzję firmy o wznowieniu działalności w Rosji.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym przez korespondenta TVP w Rosji, DHL oferuje obecnie usługi kurierskie z Rosji do 220 krajów na całym świecie. Posunięcie to spotkało się z krytyką niektórych środowisk, w tym prezesa InPost Rafała Brzoski, który oskarżył DHL o wspieranie rosyjskiego reżimu i wyprowadzanie zysków z krajów takich jak Polska.

Brzoska zwróciła też uwagę na to, że DHL płaci w Polsce niewiarygodnie niskie podatki, a stawka CIT wynosi zaledwie 0,7% przychodu. Z kolei InPost zapłacił w 2021 r. 222 mln zł podatku CIT. Wypowiedzi Brzoski odzwierciedlają rosnące przekonanie niektórych liderów polskiego biznesu, że zagraniczne firmy nie płacą należnej im części podatków i podważają konkurencyjność rodzimych biznesów.

Decyzja o wznowieniu operacji w Rosji może budzić kontrowersje ze względu na trwający konflikt na Ukrainie i międzynarodowe sankcje nałożone na Rosję. Wielu krytykowało decyzję DHL, argumentując, że wysyła ona zły sygnał do Rosji i podważa starania o pociągnięcie reżimu Putina do odpowiedzialności za swoje działania.

Jednak decyzja DHL może również odzwierciedlać realia ekonomiczne sytuacji. Mimo konfliktu i sankcji Rosja pozostaje ważnym rynkiem zbytu dla wielu firm, a wznowienie tam działalności może być postrzegane jako strategiczny krok w celu utrzymania udziału w rynku i zachowania konkurencyjności.

Oprócz wznowienia usług kurierskich w Rosji, DHL rozszerza również współpracę z lokalnymi firmami, takimi jak serwis płatności internetowych Robokassa. Posunięcie to ma ułatwić rosyjskim firmom wejście na rynek międzynarodowy i rozszerzenie działalności za granicą.

Ogólnie rzecz biorąc, decyzja DHL o wznowieniu działalności w Rosji może budzić kontrowersje, ale odzwierciedla również złożoną sytuację gospodarczą. W miarę jak przedsiębiorstwa nadal mierzą się z wyzwaniami coraz bardziej połączonego i politycznie napiętego świata, prawdopodobne jest, że w przyszłości zobaczymy więcej takich kontrowersji.