Na celowniku trybunału stanu. Kontrowersje wokół Prezesa NBP Adama Glapińskiego

Rząd zdecydował się złożyć wniosek o postawienie Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), przed Trybunałem Stanu. Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skrytykował działania Glapińskiego jako mające na celu wspieranie partyjnych interesów, zamiast koncentracji na ustawowych obowiązkach banku centralnego.

Ta decyzja rządzących odzwierciedla krytykę, jaką Glapiński zbierał w ostatnich latach zarówno od ekonomistów, jak i prawników, dotyczącą naruszenia przepisów prawa przez szefa NBP.

Ruch ten wpisuje się w obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej, która zapowiadała postawienie przed Trybunałem Stanu kluczowych osób z rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym właśnie prezesa banku centralnego. Premier Donald Tusk ogłosił, że wniosek o Trybunał Stanu dla Glapińskiego jest już przygotowany i zostanie złożony w najbliższych dniach.

Kontrowersje wokół prezesa NBP wynikają z zarzutów o nieodpowiednie wykonywanie ustawowych zadań NBP i angażowanie się w działalność o charakterze partyjnym. W świetle tych zarzutów, decyzja o złożeniu wniosku o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu wydaje się być krokiem w kierunku rozliczenia tych działań.

Wniosek ten ma być oparty na “bardzo wysokim poziomie prawnym” i spodziewane jest, że wywoła szeroką dyskusję wśród ekonomistów oraz prawników. Oczekuje się, że decyzja o jego złożeniu zapadnie w ciągu najbliższych godzin.

Postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu wymaga bezwzględnej większości głosów w Sejmie przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, postawienie prezesa NBP przed TS powinno nastąpić uchwałą Sejmu podjętą co najmniej większością 3/5 głosów, co oznacza, że rząd musi dostosować się do nowych wymogów prawnych.

Ten krok jest znaczący w kontekście polskiego systemu bankowego i politycznego, podkreślając ważność niezależności instytucji finansowych od wpływów politycznych. Zdaniem rządzących, postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu ma na celu zapewnienie, że kluczowe instytucje państwa działają w interesie publicznym, a nie partyjnym.