Kontrowersje wokół śmiertelnej strzelaniny na planie “Rust” – raport kwestionuje wersję Aleca Baldwina

Nowe doniesienia dotyczące tragicznej strzelaniny na planie filmu “Rust” budzą wątpliwości wobec przedstawianej przez aktora i producenta Aleca Baldwina wersji wydarzeń. W centrum uwagi znajduje się kwestia, czy Baldwin faktycznie nie pociągnął za spust rekwizytu, który spowodował śmierć operatora Halyny Hutchins.

Mimo wcześniejszych zapewnień aktora, nowy raport sugeruje inaczej. Eksperci od broni, Lucien Haag i Mike Haag, opublikowali dokument, który stwierdza, że spust musiał zostać pociągnięty. Co więcej, brak jest dowodów na modyfikację broni używanej przez Baldwina, co mogłoby wskazywać na jej nieprawidłowe działanie.

Choć oskarżenia o nieumyślne spowodowanie śmierci przeciwko Baldwinowi zostały wcześniej wycofane, prokuratorzy nie wykluczają, że aktor wciąż ponosi karne konsekwencje za tragiczne zdarzenie. Istnieje możliwość, że zarzuty zostaną postawione ponownie w świetle nowych dowodów.

Z raportu wynika, że aby strzał padł, kurek musiał być w pełni napięty, a spust wciśnięty. Gdyby kurek przypadkowo się wyślizgnął, mechanizm zabezpieczający uniemożliwiłby wystrzał.

Wśród innych osób zaangażowanych w produkcję, która także stanęła przed sądem, jest zbrojmistrz filmu, Hannah Gutierrez Reed. Oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci i fałszowanie dowodów, w ubiegłym tygodniu zaprzeczyła tym zarzutom.