KAS udaremniła przemyt 5 chronionych sokołów

Podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt 5 żywych sokołów.
Ptaki przemycane były w niehumanitarnych warunkach.
To chroniony gatunek, który jest zagrożony wyginięciem.

Ptaki były przewożone w niehumanitarnych warunkach, umieszczone w bagażach, ze skrępowanymi skrzydłami, szponami i dziobami. Aby nie zwracały uwagi podczas kontroli pojazdu, zostały prawdopodobnie odurzone środkami nasennymi.

Zatrzymane ptaki należą do gatunku sokół wędrowny (Falco peregrinus, podgatunek calidus), chronionego na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Jeden to około dwuletni samiec oraz cztery niespełna roczne samice. Czarnorynkowa cena przemycanych okazów sięga nawet do kilkuset tysięcy złotych za sztukę.

Ptaki mogły zostać odłowione niedawno z naturalnego środowiska, wskazuje na to brak oswojenia zwierząt. Sokoły te występują w Finlandii i Norwegii i migrują nad Ukrainą, w okolicach Odessy.

Funkcjonariusze KAS przewieźli je do ośrodka rehabilitacji zwierząt, gdzie pozostaną do czasu decyzji sądu.

Nielegalny przewóz przez granicę UE gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przeciwko 57- letniemu kierowcy, który przemycał sokoły, wszczęte zostało postępowanie karne. Mężczyzna odpowie też za znęcanie się nad zwierzętami. Akt oskarżenia w tej sprawie został już skierowany do sądu przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

Przewóz przez granicę okazów CITES

KAS przypomina, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw. Dokumenty takie wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub przywożone.