Ewakuacja mieszkańców Lublina po odnalezieniu niewybuchu

W piątek, o godzinie 7 rano, rozpocznie się ewakuacja mieszkańców Lublina, głównie w zachodnich częściach dzielnic Bronowice i Kośminek. Operacja jest związana z odnalezieniem niewybuchu przy ul. Wrońskiej, w miejscu, gdzie przed II wojną światową istniała fabryka samolotów i lotnisko. Strefa ewakuacji dotyczy blisko 14 tys. osób.

Urząd Miasta Lublin wyznaczył granice strefy ewakuacji, którymi są określone ulice i rzeki:

  • Od zachodu: rzeki Bystrzyca i Czerniejówka do ul. Pawiej.
  • Od południa: ulice Pawia i Długa.
  • Od wschodu: ulice Krańcowa, Witosa, Krzemionki oraz Przyjaźni do rzeki Bystrzycy.

Wytyczne dla Ewakuowanych

W czasie ewakuacji, mieszkańcy powinni:

  • Zamknąć zawór gazu i odciąć dopływ wody.
  • Wyłączyć dopływ prądu.
  • Zamknąć okna i drzwi.
  • Zabrać ze sobą dokumenty tożsamości i niezbędne leki.

Miejsca Zbiórki i Transport

Wyznaczono trzy lokalizacje zbiórki, z których autobusy oznaczone napisem “EWAKUACJA” przewiozą mieszkańców na stadion Arena Lublin:

  1. Parking przy Hali im. Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich.
  2. Przystanek autobusowy przy dawnym sklepie Domix na ul. Łęczyńskiej.
  3. Przystanek komunikacji miejskiej przy targu przy ul. Krańcowej.

Mieszkańcy mogą zabrać ze sobą zwierzęta domowe, a parking przy stadionie będzie dla nich bezpłatny.

Specjalne Warunki

Przedszkola w rejonie ewakuacji będą w piątek zamknięte. Dla osób z niepełnosprawnościami i wymagających opieki pielęgniarskiej i lekarskiej przygotowano miejsca w Domu Pomocy Społecznej Kalina i Betania. Osoby leżące będą transportowane do sali gimnastycznej VI LO.

Mieszkańcy zostaną także objęci pomocą psychologiczną.

Historyczne Tło

Niewypał znaleziono na terenie o bogatej historii. Po zajęciu Polski przez Niemców, miejscowość ta była obozem jenieckim, miejscem segregacji i magazynowania mienia zrabowanego Żydom. Obecnie teren jest przekształcany w duże osiedle mieszkaniowe.