Dopłata do paczki? Nieuregulowany rachunek za prąd? Oszuści zatrzymani przez CBZC

Wysyłali fałszywe wiadomości sms, oszukali ponad 800 osób na ponad 2.5 miliona złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 21 osób, które działając w zorganizowanej grupie przestępczej, rozsyłali fałszywe wiadomości phishingowe.

W dniach 8-10 stycznia 2024 roku funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi i koordynowanego przez Departament do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, realizując czynności na terenie 10 województw, zatrzymali 21 członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym dokonującej oszustw phishingowych. Sprawcy masowo rozsyłali wiadomości sms informujące o konieczności uiszczenia dopłaty do paczki, przesyłki bądź też rachunku za prąd. W wiadomościach znajdowały się linki przekierowujące pokrzywdzonych na strony imitujące internetowe portale bankowości elektronicznej, dzięki danym które pokrzywdzeni wpisywali na podrobionej stronie internetowej, oszuści dokonywali zmiany zaufanego urządzenia dzięki czemu uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych, z których dokonywali kradzieży środków pieniężnych oraz zaciągali kredyty. Oszukanych w ten sposób zostało ponad 800 osób na łączną kwotę przekraczającą 2.5 miliona złotych.

W realizacji zatrzymania podejrzanych brało udział blisko 90 funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariuszy z innych jednostek Policji w kraju a także funkcjonariusze innych służb.

Wśród zatrzymanych 21 sprawców byli również obywatele narodowości ukraińskiej i białoruskiej. W wyniku przeprowadzonych przeszukań 23 lokali mieszkalnych, domów oraz posesji ujawniono i zabezpieczono ponad 300 dowodów rzeczowych m.in. umowy o założenie rachunków bankowych, karty bankomatowe oraz znaczne ilości sprzętu elektronicznego w postaci telefonów, komputerów i nośników pamięci, a także znaczną ilość pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej.

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Łodzi ogłosili podejrzanym łącznie 161 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do rachunków bankowych, oszustw komputerowych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Pięciu zatrzymanych decyzją Sądu zostało tymczasowo aresztowanych.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przypomina o konieczności dokonywania weryfikacji treści otrzymywanych wiadomości, które zawierają linki przekierowujące do stron podszywających się pod strony bankowości elektronicznej. Brak takiej weryfikacji może skutkować utratą środków pieniężnych z rachunków bankowych.